Sanat

Dünya Sanat Tarihi

415views

Görsel sanatların tarihini inceleyen sanat tarihi, resimde, mimarlıkta, heykel ve fotoğrafta sanat yapıtlarını ve bunların tarihsel süreçlerini araştırır. Dünya sanat tarihi, yapıtların kategorilenmesi ve tanımlanması ile ilgilidir. Sanat tarihi ilk olarak 19.yüzyılda Almanya’da ortaya çıkmıştır.

Sanat Tarihi Araştırmalarının İlgi Alanı Nedir?

Dünya sanat tarihi araştırmalarının ilk ilgi alanı belirli bir yapıtı kimin yaptığını bulmaktır. Yapıtın özgünlüğünü saptamak da önemlidir. Yapıtın sanatçının hayatının hangi evresinde yapıldığını belirlemek de araştırmalarda önemlidir. Sanatçıların yaşamlarına ilişkin bilgi toplamak ve sanat yapıtlarının köklerini belirlemek de ilgi alanı içerisindedir.

Sanat tarihinin bir diğer ilgi alanı da sanatsal geleneklerin kavranmasıdır. Yani sanat üsluplarının belirlenmesi, akımların ve tarihsel sürecin çözümlenmesidir. Dünya sanat tarihi ikonografiyi de kapsamaktadır. Ayrıca sanatın içinde bulunduğu tarihsel döneme göre değerlendirilmesi, o dönemin koşullarının biliniyor olması da araştırmalar için önem teşkil edecektir. Dünya sanat tarihi sanat tarihçileri tarafından belirli yöntemlerle açıklığa kavuşabilir.

Sanat Akımları ve Önemli Temsilcileri Nelerdir?

Barok akımının en önemli temsilcisi Rembrant olarak bilinmektedir. Hollanda sanat tarihinin en önemli sanatçılarından biri olan Rembrant’ın The Sampling Officials tablosu dönemin en ünlü resimleri arasındadır. Resim 1661 senesinde tamamlanmıştır. Klasizm akımına baktığımız zaman karşımıza Leonardo Da Vinci çıkmaktadır. St. John the Bantist tablosu aristokların beğendiği resimlerden biridir. Temellerini de Rönesans aristokrasisinden alan Klasizm, bünyesinde çok önemli eserleri barındıran bir akımdır.

Neoklasizm akımının temsilcilerinden biri olan Jacuws Louis David, aynı zamanda Fransız Devrimi destekçisi olarak bilinmekteydi. Devlet ressamı ünvanı alan sanatçı neoklasizm akımı çevresinde resimler yapmıştır. Empresyonizm yani izlenimcilik olarak da bilinen akımın en güçlü temsilcisi de Claude Oscar Monet’tir. Hatta Empresyonizm’e adını veren tablosu Impression Sun Rise oldukça meşhurdur.

Kübizm dendiği zaman da şüphesiz ki akıllara Pablo Picasso gelmektedir. Sürrealizm ile adını duyuran Salvador Dali, dünya sanat tarihinin önemli sanatçıları arasındadır. Dünya sanat tarihi post empresyonizm akımı denildiğinde Vincent van Gogh, yatak odası tablosuyla adını duyurmuştur. Bunun haricinde sayabileceğimiz akımlar realizm ve konstrüktivizmdir.